نام کارگاهنوع برگزاریتاریخ برگزاریساعت برگزاری
کرم‌سازی و ترکیبات داروییآنلاینشنبه 21 فروردین 9 صبح تا 3 عصر
درمان تخصصی لک‌هاحضوریشنبه 21 فروردین3 عصر تا 8 شب
لیزر و دستگاه هاآنلاینیکشنبه 22 فروردین9 صبح تا 5 عصر
کلینیکال اسکین کرحضوریدوشنبه 23 فروردین9 صبح تا 5 عصر
پی آر پی و مزوتراپیحضوریسه شنبه 24 فروردین9 صبح تا 3 عصر
تزریق تخصصی فیلر لبحضوریسه شنبه 24 فروردین3 عصر تا 8 شب
اصلاح فرم بینیحضوریچهارشنبه 25 فروردین9 صبح تا 3 عصر
لیفت با نخحضوریچهارشنبه 25 فروردین3 عصر تا 8 شب
ژنیتالحضوریپنج شنبه 26 فروردین9 صبح تا 5 عصر
بوتاکس و فیلرحضوریجمعه 27 فروردین9 صبح تا 7 عصر