عنوان دورهنوع برگزاریتاریخ و ساعتگروه هدف
کرمسازی و ترکیبات داروییآنلاینپنج شنبه 19 خرداد
(10 صبح تا 3 عصر)
داروساز، پزشک، دندانپزشک، پرستار، ماما
لیفت با نخآنلاینسه شنبه 24 خرداد
(10 صبح تا 2 عصر)
پزشک، دندانپزشک، پرستار
مکس لیفتآنلاینچهارشنبه 25 خرداد
(10 صبح تا 2 عصر)
پزشک
فیلر و بوتاکسآنلاینپنج شنبه 26 خرداد
(10 صبح تا 4 عصر)
پزشک، دندانپزشک، پرستار، ماما
لیزر و دستگاه هاحضوریشنبه 28 خرداد
(9 صبح تا 4 عصر)
پزشک، دندانپزشک، پرستار، ماما
سانترال لب، بوکال فت، چال گونه و لیفت شقیقهحضورییکشنبه 29 خرداد
(9 صبح تا 3 عصر)
پزشک
تزریق چربیحضوریدوشنبه 30 خرداد
(9 صبح تا 2 عصر)
پزشک
مزوتراپی و پی آر پیحضوریدوشنبه 30 خرداد
(3 عصر تا 7 عصر)
پزشک، دندانپزشک، پرستار، ماما
ژنیتالحضوریسه شنبه 31 خرداد
(9 صبح تا 4 عصر)
پزشک
بلفاروپلاستیحضوریچهارشنبه 1 تیر
(9 صبح تا 2 عصر)
پزشک
فیلر لبحضوریچهارشنبه 1 تیر
(3 عصر تا 8 شب)
پزشک، دندانپزشک، پرستار، ماما
استتیک درماتولوژیحضوریپنج شنبه 2 تیر
(9 صبح تا 5 عصر)
پزشک، دندانپزشک
فیلر و بوتاکسحضوریجمعه 3 تیر
(9 صبح تا 7 عصر)
پزشک، دندانپزشک، پرستار، ماما