عنوان دورهنوع برگزاریتاریخ و ساعت
کلینیکال اسکین کرآنلاینسه شنبه 31 فروردین
(9 صبح تا 5 عصر)
پی آر پی و مزوتراپیآنلاینچهارشنبه 1 اردیبهشت
(9 صبح تا 3 عصر)
درمان تخصصی لک هاآنلاینچهارشنبه 1 اردیبهشت
(3 عصر تا 8 شب)
اصلاح فرم بینیآنلاینپنج شنبه 2 اردیبهشت
(9 صبح تا 3 عصر)
لیفت با نخآنلاینپنج شنبه 2 اردیبهشت
(3 عصر تا 8 شب)
بوتاکس و فیلرآنلاینجمعه 3 اردیبهشت
(9 صبح تا 7 عصر)